Skip to main content

Vuoden toinen vuosineljännes ja ensimmäinen vuosipuolisko lähestyvät loppuaan. Voin ilokseni kertoa, että toinen kvartaali on sujunut kohtuullisen rauhallisesti ja vuokraustoiminnassa olemme viime vuotta edellä. Olemme edelleen hioneet toimintaamme tehokkaammaksi ja pyrkineet varmistamaan, että selviämme voittajina näistä asuntosijoittajalle haastavista ajoista. Alkuun voin todeta, että Asuntosäästö on monella mittarilla mitattuna tällä hetkellä vahvempi kuin koskaan. Uusimpaan sijoittajaraporttiin pääset tutustumaan tästä.

Operatiivisessa toiminnassa olemme jatkaneet automatisoinnin kehittämistä ja tämä työ tulee jatkumaan myös kesällä. Digitalisaatio ja järjestelmien integrointi helpottavat liiketoimintaamme. Lisäksi tekoälyn kiihtynyt kasvutrendi mahdollistavana tekijänä tukee hyvin toimintaamme. Tekoälyn kohdalla tulee aina huomioida myös sen rajoitteet, mutta pyrimme ottamaan hyödyn irti sen kehityksestä. Ydinliiketoimintaamme nämä tekijät vaikuttavat vain tehostaen tekemistämme muuttamatta liiketoimintamallia. 

Sodat Ukrainassa ja Lähi-Idässä ovat jähmettyneet paikoilleen ja tällä vuosineljänneksellä niiden vaikutus sijoitusmarkkinoihin on jäänyt rajalliseksi. Osakemarkkinat ovat olleet kohtuullisen rauhalliset ja korkomarkkinat ovat toimineet ennustetusti, kun Euroopan keskuspankki aloitti kesäkuussa pitkään odotetut koronlaskut. Ennustelaitokset odottavat vielä yhtä tai kahta koronlaskua tälle vuodelle ja muutamia ensi vuodelle. Korkojen lasku hyödyttäisi Asuntosäästöä monella tapaa. 

Asuntomarkkinoilla toinen vuosineljännes on ollut hyvin hiljainen. Koko maan tasolla hintojen lasku kuukausitasolla on pysähtynyt, mutta kauppoja tehdään edelleen erittäin vähän. Vanhoissa kohtuuhintaisissa kohteissa kauppa käy edelleen hyvin, mutta uudiskohdemarkkina on jäässä. Inflaation rauhoittuminen sekä suurimpien makrotaloudellisten pelkojen hälveneminen yhdistettynä suurimpien kaupunkiemme väestönkasvuun piristänevät asuntomarkkinoita loppuvuoden aikana ja varsinkin ensi vuonna. Vanhojen asuntojen puolella on paljon patoutunutta kysyntää, ja patouman purkautuessa voivat ketjut lähteä purkautumaan nopeastikin. Kuluneen kvartaalin aikana olemme käyneet keskusteluja useampien asuntokokonaisuuksien ostamisesta, mutta kauppoihin emme ole ainakaan vielä päässeet. 

Vuokraustoimintamme onnistumisesta kertoo erittäin korkea vuokrausaste. Heinäkuussa vuokrausasteemme tulee olemaan tasan 100 prosenttia! Eli nyt kaikki asunnot tuottavat meille täysimääräisesti. Tämä lukema osoittaa onnistuneista linjauksista niin operatiivisessa kuin strategisessakin toiminnassa.  

Asuntosäästö täytti menneen kvartaalin aikana kymmenen vuotta. Tämän johdosta vielä erityinen kiitos pitkäaikaisesta luottamuksestanne Asuntosäästöä kohtaan! 

Aurinkoista ja tuottoisaa kesää kaikille! 

Janne Kaarnasaari ,

Toimitusjohtaja