Skip to main content

Asuntosäästön kautta sijoitat asuntoihin pienelläkin pääomalla ja saat turvallista ja tasaista osinkotuottoa suomalaisten kotien vuokratuotosta.

Asuntosäästö on yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka D-sarjan osakkeita voi merkitä verkkopalvelun kautta. Yhtiö sijoittaa varat asuntoihin, ja D-sarjan osakkeenomistajat saavat sijoitukselleen tuottotavoitteen mukaista osinkoa. Tuottotavoitteen mukaista osinkoa on maksettu nyt jo 27 kvartaalia peräkkäin.

Asuntosäästön ainutlaatuisesta toimintamallista johtuen tuotto on 75 % verovapaata.

Asuntosäästö on julkisesti listaamaton yhtiö, joten sijoituksesi tuotto on 75% verovapaata ja 25% veronalaista pääomatuloa (150 000€ saakka vuodessa per henkilö per verovuosi). Sijoituksellesi maksettava tuotto on osinkoa, johon sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatavien osinkotulojen verotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Tuotolle maksettava ns. efektiivinen veroprosentti on vain 7,5%.

Suora sijoitus pörssiosakkeisiin
Asuntosäästö
Sijoitettu pääoma
10 000 €
10 000 €
Tuottoprosentti
7,0%
7,0%
Vuoden aikana maksettava tuotto
700€
700€
Verovapaa pääomatulo
15% (105,00 €)
75% (525,00 €)
Veronalainen pääomatulo
85% (595,00 €)
25% (175,00 €)
Ennakonpidätys
30% (178,50€)
7,5% ( 52,50 €)
Tilitettävä tuotto
521,50 €
(700,00 € - 178,50€)
647,50 €
(700,00 € - 52,50 €)

Osakkeenomistajille maksettavasta tuotosta toimitetaan automaatti­sesti ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan saakka. Yhtiö ilmoittaa tehdyn ennakonpidätyksen verohallinnolle ja se näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessasi. ​

Jos osingonsaajan verovuonna saamien vastaavien osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 %.

Sijoituksen yhteydessä saadut osakkeet ovat osakeannissa luotuja uusia osakkeita. Tällöin varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, sillä sijoittaja on osakkeen ensimmäinen omistaja. Asuntosäästö maksaa varainsiirtoveron sijoitussopimuksen päättyessä eikä tämä edellytä toimia sijoittajalta.

​Onko sinulla kysyttävää Asuntosäästöstä? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Ota meihin yhteyttä