Miksi sijoittaa asuntosäästöön?


Tavoitteemme on mahdollistaa asuntosijoittaminen jokaiselle. Yhtiömme hoitaa asuntoportfolioon liittyvät hallinnolliset velvoitteet.

Olemme koko historiamme ajan maksaneet osinkoa asetettujen tuottotavoitteiden mukaisesti.

Viisi syytä valita asuntosäästö


Osingoille maksettava tuotto on 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata.

Osinkotuotto tilitetään neljä kertaa vuodessa tilillesi.

Merkinnästä ei veloiteta lainkaan transaktio- tai ylläpitokuluja.

Toimimme sinun ehdoillasi, voit lunastuttaa osakkeesi milloin tahansa

Vuokratuloon perustuva tuotto on hyvin ennakoitavissa. Pankkilainamme ovat 100 % korkosuojattuja.

Seuraava tuotonmaksupäivä

Kuinka maksettava osinko määräytyy ?


Maksettava osinko perustuu sijoitusaikaan ja se tilitetään osakkeenomistajille neljä kertaa vuodessa. Maksettava osinko nousee portaittain ensimmäisen merkintävuoden ajan, jonka jälkeen osinkotuotto on 7,0 % vuodessa. Tehtyäsi sijoituksen, tuotonlaskenta alkaa seuraavasta täydestä kvartaalista.

4,0% tuotto, kun merkintäaika on yli 3 kk

5,0% tuotto, kun merkintäaika on yli 6 kk

6,0% tuotto, kun merkintäaika on yli 9 kk

7,0% tuotto, kun merkintäaika on yli 12 kk

Tuottolaskuri

Sijoitettava summa:

Merkintäaika vuosina:

3 vuotta

1 v

10 v

Pääoman tuotto-odotus koko sijoitusjaksolta ennen veroja:

975 €

Asuntosäästön liiketoimintalogiikka


Asuntosäästö toimii sijoittajaystävällisemmin ilman hallinnointi- ja palkkiokuluja. Sijoitukset ovat etuoikeutettuja D-osakkeita, joille maksetaan tuottoa sijoitustoiminnan kulujen ja verojen jälkeen.

Asuntosäästön palkkioksi muodostuu viivan alle jäävä osuus. Yhtiön omistajien tuotto on siis sidottu tulokseen kiinteiden palkkioiden sijaan – asiakkaiden tuotto maksetaan ennen yhtiön palkkiota.

Asuntokannan tuotto

Sijoitustoiminnan kulut

Sijoittajan tuotto (vero 7.5%) *

Asuntosäästön palkkio **

*Pääomatulovero

**Tuotto-odotuksen ylitys

Sopimusehdot ja riskit


Asuntosijoittamisen riskit

Asuntosijoittaminen ei ole riskitöntä ja teemme kaikkemme minimoidaksemme sijoittajariskin. Tuotto-odotus perustuu kohteiden ennakoitavuuteen ja Suomen asuntomarkkinoiden vakauteen. Etuna osake- tai rahastosijoittamiseen on myös kohteiden fyysisyys, jolloin pääoman menettämisen riski varsin pieni.

Sijoittajien pääoma (D-osakkeet) ovat etuoikeutettuja yhtiön omistajien A-osakkeisiin nähden. A-osakkeiden pääomaa on aina vähintään 20% D-osakkeiden pääomasta ja se on jaettu yhtiön kahteen sisäiseen riskienhallintarahastoon, jotka ovat sijoittajien pääomasta riippumattomia.

D-osakkeet ovat arvoltaan kiinteähintaisia osakkeita (1 euro/ osake). Jotta D-osakkeiden arvo laskisi, tulisi asuntojen arvon laskea yhtiön omistajien pääoman verran. Asunnot ovat kuitenkin fyysistä omaisuutta ja on epätodennäköistä, että näin suurta asuntomarkkinoiden arvon alentumista tulisi tapahtumaan. Ostamme pääasiassa yksiöitä positiivisen muuttovirran korkeakoulukaupungeista ja pääkaupunkiseudun kehyskunnista.

Juridisesti kyseessä on D-osakeanti sijoittajan ja Asuntosäästö Oy:n välillä. Näin saat sijoittajana verohyödyn, jolloin maksettavasta tuotosta 75% on verovapaata. Sijoitus kohdistuu koko asuntokantaamme ja kykenemme samalla hajauttamaan sijoittajalle kohdistuvaa riskiä merkittävästi.

D-osakkeisiin ei kohdistu muita velvoitteita, kuin yhtiön velvoite maksaa osinkoa tuotto-odotukseen perustuen. Yhtiöllä on myös velvoite osakkeen takaisin lunastamiseksi merkintähinnalla sopimuskauden päättyessä tai sopimuksen keskeytyessä asiakkaan toiveesta.

Yhtiön lainat ovat korkosuojattu.

Osakeannin ehdot, yhtiöjärjestyksen sekä perustietoasiakirjan

voit lukea täältä.

Sijoitukselle maksetaan kiinteää osinkoa, joka nousee asteittain ensimmäisen sijoitusvuoden aikana 7,0 % saakka.

Sijoitus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Saat tunnukset verkkopalveluun ensimmäisen sijoituksen yhteydessä.

Sijoituksen voi keskeyttää koska tahansa ja pääoma palautetaan tilillenne 14 vuorokauden kuluessa lopetuspyynnöstä (yli 50 000€ sijoitukset 90pv).