Miksi sijoittaa asuntosäästöön?


Tavoitteemme on mahdollistaa asuntosijoittaminen jokaiselle. Yhtiömme hoitaa asuntoportfolioon liittyvät hallinnolliset velvoitteet.

Olemme koko historiamme ajan maksaneet osinkoa asetettujen tuottotavoitteiden mukaisesti.

Osingoille maksettava tuotto on 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata

Osinkotuotto tilitetään neljä kertaa vuodessa tilillesi

Merkinnästä ei veloiteta lainkaan transaktio- tai ylläpitokuluja

Toimimme sinun ehdoillasi, voit lunastaa osakkeesi milloin tahansa

Vuokratuloon perustuva tuotto on hyvin ennakoitavissa. Pankkilainamme ovat 100 % korkosuojattuja

Seuraava tuotonmaksupäivä

Kuinka maksettava osinko määräytyy ?


Maksettava osinko perustuu sijoitusaikaan ja se tilitetään osakkeenomistajille neljä kertaa vuodessa. Maksettava osinko nousee portaittain ensimmäisen merkintävuoden ajan, jonka jälkeen osinkotuotto on 7,0 % vuodessa. Tehtyäsi sijoituksen, tuotonlaskenta alkaa seuraavasta täydestä kvartaalista.

4,0% tuotto, kun sijoitusaika on yli 3 kk

5,0% tuotto, kun sijoitusaika on yli 6 kk

6,0% tuotto, kun sijoitusaika on yli 9 kk

7,0% tuotto, kun sijoitusaika on yli 12 kk

Tuottolaskuri

Sijoitusaika vuosina:

3 vuotta

Pääoman tuotto-odotus koko sijoitusjaksolta ennen veroja:

975 €

Asuntosäästön liiketoimintalogiikka


Asuntosäästö toimii sijoittajaystävällisesti. Emme peri lainkaan hallinnointi- ja palkkiokuluja. Sijoitukset ovat etuoikeutettuja D-osakkeita, joille maksetaan tuottoa sijoitustoiminnan kulujen ja verojen jälkeen.

Asuntosäästön palkkioksi muodostuu viivan alle jäävä osuus. Yhtiön omistajien tuotto on siis sidottu tulokseen kiinteiden palkkioiden sijaan - sijoittajien tuotto maksetaan ennen yhtiön palkkiota. Yhtiön omistajien ja sijoittajien etu on aina yhtenevä.

Asuntokannan tuotto

Sijoitustoiminnan kulut

Sijoittajan tuotto (vero 7.5%) *

Asuntosäästön palkkio **

*Pääomatulovero

**Tuotto-odotuksen ylitys

Sopimusehdot ja riskit


Asuntosijoittamisen riskit

Asuntosijoittaminen ei ole riskitöntä ja teemme kaikkemme minimoidaksemme sijoittajariskin. Tuotto-odotus perustuu kohteiden ennakoitavuuteen ja Suomen asuntomarkkinoiden vakauteen. Etuna osake- tai rahastosijoittamiseen on myös kohteiden fyysisyys, jolloin pääoman menettämisen riski varsin pieni.

Sijoittajien pääoma (D-osakkeet) ovat etuoikeutettuja yhtiön omistajien A-osakkeisiin nähden. A-osakkeiden pääomaa on aina vähintään 20% D-osakkeiden pääomasta ja se on jaettu yhtiön kahteen sisäiseen riskienhallintarahastoon, jotka ovat sijoittajien pääomasta riippumattomia.

D-osakkeet ovat arvoltaan kiinteähintaisia osakkeita (1 euro/ osake). Jotta D-osakkeiden arvo laskisi, tulisi asuntojen arvon laskea yhtiön omistajien pääoman verran. Asunnot ovat kuitenkin fyysistä omaisuutta ja on epätodennäköistä, että näin suurta asuntomarkkinoiden arvon alentumista tulisi tapahtumaan. Ostamme kohteita vain positiivisen muuttovirran korkeakoulukaupungeista, mikä vähentää riskiä.

Juridisesti kyseessä on D-osakeanti sijoittajan ja Asuntosäästö Oy:n välillä. Näin saat sijoittajana verohyödyn, jolloin maksettavasta tuotosta 75% on verovapaata. Sijoitus kohdistuu koko asuntokantaamme ja kykenemme samalla hajauttamaan sijoittajalle kohdistuvaa riskiä merkittävästi.

D-osakkeisiin ei kohdistu muita velvoitteita, kuin yhtiön velvoite maksaa osinkoa tuotto-odotukseen perustuen. Yhtiöllä on myös velvoite osakkeen takaisin lunastamiseksi merkintähinnalla sijoittajan pyynnöstä.

Yhtiön käyttämä lainarahoitus on kokonaan korkosuojattu.

Osakeannin ehdot, yhtiöjärjestyksen sekä perustietoasiakirjan

voit lukea täältä.

Sijoitukselle maksetaan kiinteää osinkoa, joka nousee asteittain ensimmäisen sijoitusvuoden aikana 7,0 % saakka.

Sijoitus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Saat tunnukset verkkopalveluun ensimmäisen sijoituksen yhteydessä.

Sijoituksen voi keskeyttää koska tahansa ja pääoma palautetaan tilillenne 14 vuorokauden kuluessa lopetuspyynnöstä (yli 50 000€ sijoitukset 90pv).