Skip to main content
Kuinka riskialtis sijoitukseni on?

Toisin kuin osakesijoittamisessa, asunnot ovat fyysistä omaisuutta ja on epätodennäköistä että ne menettäisivät kokonaan arvonsa. Hyvin hoidetulla asuntosalkulla on kuitenkin mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä jopa osakesijoittamista parempi tuotto.

Mitä riskejä sijoittamiseen liittyy ja kuinka niitä hallitaan?

Sijoittamiseen liittyy aina erilaisia riskejä. Olemme kuvanneet näitä tarkemmin omalla sivullaan.

Kohdistuuko sijoitukseni yksittäiseen asuntoon?

Kaikki sijoitukset kohdistuvat koko asuntokantaamme.

Me huolehdimme asuntojen asianmukaisesta remontoinnista ja ylläpidosta. Toisin kuin perinteisessä asuntosijoittamisessa, ei esimerkiksi yksittäinen putkiremontti vaikuta sijoittajan saamaan tuottoon, sillä kustannukset jakaantuvat kauttamme aina koko asuntokannalle.

Kuinka sitovia sijoitukset ovat?

Voit keskeyttää sijoituksen koska tahansa ja pääoma palautetaan tilillenne 14 vuorokauden kuluessa keskeytyspyynnöstä, yli 50.000 euron sijoituksissa palautusaika 90 vuorokautta. Huomioithan, että sijoitettu pääoma ei ole talletussuojan piirissä.

Kuinka tuotonmaksukausi lasketaan?

Tuotonlaskenta alkaa aina seuraavasta täydestä kvartaalista. Esimerkiksi 1.7.-30.9.2018 tehtyjen sijoitusten tuotonlaskenta alkoi 1.10.2018 ja ensimmäinen tuotonmaksu tapahtuu 1.1.2019. Tuotonmaksupäivät ajoittuvat aina kvartaalin viimeiselle päivälle tai sitä seuraavalle pankkipäivälle. Tuotto maksetaan automaattisesti pankkitilillenne neljä kertaa vuodessa.

Kuinka tuotto-odotus määritellään?

Tuotto-odotus perustuu koko asuntokannan kokonaistuottoon tuotto-odotuksen määrityshetkellä sekä arvioon tulevasta kassavirrasta ja markkinatilanteesta. Seuraavan vuoden tuotto-odotus vahvistetaan vuosittain 4. kvartaalin lopussa (kalenterivuoden lopussa).

Tuotto-odotus on siis paras ennuste tulevasta tuotosta ja lopullinen tuotto määräytyy asuntokannan saavutetun tuoton mukaan.

Kuinka valitsemme sijoituskohteet?

Kaikki sijoituskohteemme ovat ammattilaisten valitsemia ja niitä arvioidaan sekä ylläpidetään suhteessa tuottotavoitteisiin, pyrkien pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Jokaisen potentiaalisen kohteen tulee täyttää useat eri kriteerit ennen sijoituspäätöstä. Kohteet sijaitsevat korkeakoulukaupungeissa ja kasvukeskuksissa joissa on riittävästi kysyntää vuokra-asunnoista.

Kuinka vuokraaminen tapahtuu?

Välitämme asuntoja suoraan sekä teemme yhteistyötä paikallisten kiinteistövälittäjien kanssa. Sijoittajilta vuokraustoiminta ei edellytä toimenpiteitä; kauttamme nautit vain tuotosta.

Mikä on minimisijoitus?

Pienin sijoitettava summa on 500 €. Sijoitukselle ei ole asetettu ylärajaa, mutta verkkopankkien rajoitukset saattavat estää yli 20 000 € tai 30 000 € suuruisen siirron. Tässä tapauksessa on mahdollista tehdä useita sijoituksia.

Mitä kaikkea voin tehdä kirjautuessani sisään?

Rekisteröitymisen yhteydessä saat käyttäjätunnuksen sijoittajapalveluumme.

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit:

  • Tarkistaa seuraavan tuotonmaksupäivän ja määrän
  • Päivittää tai lisätä sijoituksia
  • Lopettaa sopimuksen ja tarkastella sopimusehtoja
  • Päivittää yhteystietonne
Mitä sijoitukselleni tapahtuu jos asuntojen hinnat laskevat?

Lähtökohtaisesti sijoituksesi ei ole altis asuntojen hintatason muutokselle. Tuotto-odotuksemme perustuu vallitsevaan vuokratasoon, yhtiön kustannusrakenteeseen ja sitä kautta tuotonmaksukykyyn. Pyrimme asuntosalkussamme pitkäjänteiseen omistajuuteen.

Mikäli asuntojen hinnat putoavat maanlaajuisesti, saattaa myös vuokratuotto laskea viiveellä. Tällöin vuosittaista tuotto-odotusta ei välttämättä saavuteta ja maksettu tuotto voi olla odotettua pienempi.

Mitä sijoitukselleni tapahtuu kuolintapauksessa?

Osakkeet siirtyvät tällöin yleisseuraannon mukaisesti kuolinpesälle ja tätä kautta mahdollisille perillisille. Pesänhoitajan tulee tällöin ilmoittaa tapahtuneesta Asuntosäästölle.

Mitkä ovat asuntosijoittamisen edut?

Asuntosijoittaminen perustuu arvonnousun lisäksi tasaiseen kassavirtaan. Asuntojen hintavaihtelu on kuitenkin osakemarkkinoita maltillisempaa, jolloin toiminnan ennustettavuus paranee. Toisin kuin arvopaperisijoittamisessa, asunnot ovat fyysistä omaisuutta ja on epätodennäköistä että ne menettäisivät arvonsa kokonaan. Hyvin hoidetulla asuntosalkulla on kuitenkin mahdollista saavuttaa jopa osakesijoittamista parempi tuotto.

Perinteisesti asuntosijoittaminen vaatii suuria pääomia ja tästä johtuen monella oma asunto onkin ensimmäinen ja viimeinen asuntosijoitus. Me haluamme tarjota piensijoittajille väylän hajautettuun asuntosijoittamiseen, jonka toteutunut tuotto ylittää perinteisten asuntorahastojen tarjoaman tuoton.

Paljonko maksan tuotostani veroja?

Sijoituksesi tuotto on 25% veronalaista pääomatuloa ja 75% verovapaata. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maksat veroa ainoastaan ¼ verrattaessa esimerkiksi pörssiosakkeiden tuottoon.

Mikäli saat tuottoa vuoden aikana esimerkiksi 1000€, maksat pääomatuloveroa 25% osuudesta eli veronalaista tuloa sinulla on 250€. Tähän kohdistuu pääomatulovero (30%), joka tarkoittaa että veroa sinun tulee maksaa 75€ koko summasta. Verohyötysi on siis tässä tapauksessa 225€. Ilmoitamme maksetun tuoton suoraan verottajalle, joten se näkyy suoraan esitäytetyssä veroilmoituksessasi eikä sinun tarvitse nähdä tähän ylimääräistä vaivaa.

Huomaathan että listaamattomien yhtiöiden 75% verovapaus on voimassa vuositasolla 150.000,00 € saakka, jonka jälkeen veron osuus on 30% tämän ylittävältä osalta.

Täytyykö minun maksaa varainsiirtovero D-osakkeista?

Ei tarvitse. Sijoituksen yhteydessä saadut osakkeet ovat osakeannissa luotuja uusia osakkeita. Tällöin varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, sillä sijoittaja on osakkeen ensimmäinen omistaja. Asuntosäästö maksaa varainsiirtoveron sijoitussopimuksen päättyessä eikä tämä edellytä toimia sijoittajalta.

Voinko sijoittaa yritykseni nimissä?

Kyllä. Sijoittajan tulee olla oikeudellinen henkilö eli voit sijoittaa myös yhtiösi nimissä. Ilmoita tällöin yhtiön tiedot yhteys, -sekä pankkitietoihin.

Voinko tehdä useita sijoituksia?

Kyllä. Saatte ensimmäistä sijoitusta tehdessänne pääsyn henkilökohtaiseen palveluumme. Tätä kautta voitte hallita kaikkia sijoituksianne.

Jos lunastan sijoituksen kesken kvartaalin, kertyykö maksettavaa osinkoa kuluvasta kvartaalista kuitenkin lunastuspäivään asti?

Osinkoa maksetaan jokaiselta täydeltä sijoituskvartaalilta, eli mikäli sijoittaja lunastuttaa osakkeen kesken kvartaalin, niin kuluvalta kvartaalilta ei makseta osinkoa.

Mikäli osakkeen lunastaminen tapahtuisi yhtiön aloitteesta, niin tällöin yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastushinnan lisäksi lunastusvaatimuksen esittämistä edeltävään päivään asti kertyneen osingon määrän.

Voinko halutessani sijoittaa maksettavat osingot automaattisesti uudelleen?

Kyllä. Voit halutessasi kytkeä Autoinvest-toiminnon päälle joko yksittäiseen sijoitukseen tai kaikkiin sijoituksiisi. Toiminnon voi myös kytkeä pois päältä koska tahansa, jolloin seuraava osinko tilitetään jälleen pankkitilille.

Autoinvest-toiminto sijoittaa tulevat osingot automaattisesti uudestaan. Tällöin osinkoja ei tilitetä automaattisesti pankkitilille, vaan ne jatkavat tuottamista asuntosäästössä.

Kaikki autoinvestin kautta tulevat osingot näkyvät profiilissasi yhtenä autoinvest-sijoituksena. Toiminnon voi kytkeä pois päältä koska tahansa joko kaikista tai yksittäisistä sijoituksista.

Kuinka autoinvestin tuotto muodostuu?

Osingot lähtevät nollasta, eli tällöin autoinvestin kautta muodostuu ns. mikrosijoituksia, jotka tuottavat omaa osinkoaan. Nämä mikrosijoitusten tuotot summataan kvartaaleittain yhteen niiden sijoitusten tuoton kanssa, joihin autoinvest on aktivoitu. Näin saadaan kvartaaleittain automaattisesti sijoitettava kokonaissumma. Jakojäännös eli kokonaissummasta euron ylittävä osuus jää odottamaan seuraavalle kvartaalille. Tuotto lähtee normaalisti 4 % tasolta päätyen 7 % tuottoon vuodessa, ensimmäisen sijoitusvuoden aikana.

Maksetaanko autoinvest sijoituksista vero vasta kun lunastaa sijoitukset?

Autoinvest-sijoituksista maksetaan vero samalla tavalla, kuten asuntosäästön tavallisista sijoituksista. Eli tuotosta maksetaan ensin vero, jonka jälkeen siitä jäävä osuus sijoitetaan uudelleen. Mikäli sijoitus on tehty yrityksen nimissä, niin tällöin ennakonpidätystä ei tehdä.

Sijoittaako autoinvest samoin kuin asuntosäästön tavallinen sijoitus eli 4 kertaa vuodessa vai alkaako tuotto autoinvest-puolella kasvaa heti?

Autoinvest toimii samoin, kuten tavallinen Asuntosäästön sijoitus. Tuotot siis maksetaan 4 kertaa vuodessa.

Minkä osakesarjan mukaan tuotto maksetaan?

Autoinvestin kautta kertyneet tuotot muodostavat oman sijoituksen, joten tuotto maksetaan nykyisen D-osakesarjan mukaan.

Aloita sijoittaminen