Tietoa verotuksesta


Asuntosäästö on julkisesti listaamaton yhtiö, joten sijoituksesi tuotto on 75% verovapaata ja 25% veronalaista pääomatuloa (150 000€ saakka vuodessa). Sijoituksellesi maksettava tuotto on osinkoa, johon sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatavien osinkotulojen verotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Tuotolle maksettava ns. efektiivinen veroprosentti on vain 7,5%.

Saavuttamasi verohyöty lasketaan seuraavalla tavalla:

Suora perinteinen sijoitus pörssiosakkeisiin

Sijoitettu pääoma

10 000 €

Asuntosäästö

Sijoitettu pääoma

10 000 €

Tuottoprosentti

7,0 %

Tuottoprosentti

7,0 %

Vuoden aikana maksettava tuotto

700 €

Vuoden aikana maksettava tuotto

700 €

Verovapaa pääomatulo

15 % (105 €)

Verovapaa pääomatulo

75 % (525,00 €)

Veronalainen pääomatulo

85 % (595 €)

Veronalainen pääomatulo

25 % (175 €)

Ennakonpidätys

30 % (178,50 €)

Ennakonpidätys

7,0 % (52,50 €)

Tilitettävä tuotto

521,50 € (700 € - 178,5 €)

Tilitettävä tuotto

647,50 € (700 € - 52,50 €)

Osakkeenomistajille maksettavasta tuotosta toimitetaan automaattisesti ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan saakka. Yhtiö ilmoittaa tehdyn ennakonpidätyksen verohallinnolle ja se näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessasi.

Jos osingonsaajan verovuonna saamien vastaavien osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 %.