Strategia


Pitkän aikavälin sijoittaminen

Pitkän aikavälin sijoittaminen

Ostamme kohteita pidettäväksi pitkällä aikavälillä. Tämä mahdollistaa ennakoitavissa olevan kassavirran ja tehokkaan riskienhallinnan.

Houkutteleva ja hajautettu portfolio

Houkutteleva ja hajautettu portfolio

Ostamme kohteita korkeakoulukaupungeista, alueilta, joissa arvioimme olevan kysyntää tulevaisuudessakin. Seuraamme alueellista väestökehitystä ja uskomme kaupungistumisen jatkuvan.

Vastuullinen toiminta

Vastuullinen toiminta

Toimimme vastuullisesti niin osakkeenomistajien, asukkaiden kuin sidosryhmienkin suuntaan. Kehitämme toimintaa riskienhallinta edellä ja olemme houkutteleva työnantaja.

Asumisen kumppani

Asumisen kumppani

Palvelemme vuokralaisia elämän eri tilanteissa ja pyrimme kohti Suomen parasta asumiskokemusta. Olemme reilu, mutta jämpti vuokranantaja. Hyödynnämme vuokralaisten palvelemisessa digitaalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka


Return on Portfolio

Portfolion tuotto on

aina yli 7 % vuodessa.

Osinkopolitiikka

Yhtiö jakaa

tuotto-tavoitteen mukaista

osinkoa 4 kertaa vuodessa.

Loan-to-Value

Yhtiön lainoitusaste

ei koskaan ylitä 65 %

portfolion markkina-arvosta.

Equity ratio

Yhtiön omavaraisuusaste on

aina yli 35 %

ja pitkällä aikavälillä 50-60 %.

Quick & Current ratio

Yhtiön maksuvalmius on

aina erinomaisella

tasolla.

Likviditeetti

Yhtiöllä on

tasainen ja ennustettava kassavirta sekä asianmukainen riskienhallinta

suhteessa sijoittajien varoihin ja yhtiön taloudellisiin vastuisiin.

Vastuullisuus


Vastuullisuus on keskeinen arvomme, joka heijastaa sitoutumistamme sääntöjen noudattamiseen, luotettavuutta vuokranantajana sekä sijoitusten huolellista hoitoa. Pyrimme ottamaan ympäristövaikutukset huomioon sijoituspäätöksissämme ja edistämään energiatehokasta asumista suosimalla mm. energiatehokkaita kodinkoneita. Vaadimme myös kumppaneiltamme vastuullista toimintaa.

Pyrimme hankkimaan asuntoja hyvien kulkuyhteyksien ja monipuolisten palveluiden ääreltä, mikä vähentää tarvetta omalle autolle. Asukkaillamme on käytössään monipuoliset jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet.

Tuemme monimuotoisuutta ja olemme ylpeitä siitä, että tarjoamme koteja eniten niitä tarvitseville. Haluamme olla vastuullinen vuokranantaja, joka hoitaa sijoituskohteensa huolellisesti ja noudattaa sääntelyä.