Sijoittamisen riskit

Kaikki sijoittaminen sisältää aina riskejä.Alla olemme avanneet toiminnan riskejä ja miten olemme suojautuneet niitä vastaan.

Pääoman menettämisen riski

Pääoman absoluuttisen menettämisen riski on pyritty minimoimaan sijoittajan näkökulmasta jo liiketoiminnan suunnittelussa. Yhtiön tuotonmaksukyky perustuu vuokratuloon, joka on hyvin ennustettavissa. Perinteisesti Suomen asunto- ja vuokramarkkinat ovat olleet hyvin stabiilit. Jotta sijoitettu pääoma menettäisi arvoaan, kulujen tulisi olla yli saavutetun vuokratuoton. Tällainen kehityssuunta näkyisi ensisijaisesti odotettua pienempänä tuottona. Yhtiö vahvistaa seuraavan kalenterivuoden tuotto-odotuksen vuosittain perustuen senhetkisen asuntokannan tuottoarvioon.

Yhtiön varallisuus puolestaan on konkreettisesta. asunnoilla on esimerkiksi pankeille vakuudellinen arvo ja ne tuottavat tasaista kassavirtaa. Ääritilanteessa eli maksukyvyttömyyden uhatessa Yhtiö joutuisi myymään osan asuntokannasta. Mikäli näin jouduttaisiin toimimaan nopealla aikataululla, on mahdollista, että yksittäisiä asuntoja jouduttaisiin myymään alle keskimääräisen markkinahinnan. Riskien minimoimiseksi Yhtiöllä on kaksi erilaista riskienhallintarahastoa, jotka ovat Sijoittajarahastosta erillisiä.

Liiketoimintariski ja yhtiön maksuvalmius

Yhtiöllä on erilaisia riskienhallintamekanismeja, kuten riskienhallintarahasto ja lyhyen aikavälin likvideettirahasto.

Yhtiön sisäinen riskienhallinta edellyttää, että 10-15% sijoittajien sijoittamasta pääomasta vastaava määrä yrityksen varoja on allokoitu riskienhallintarahastoon, jonka tarkoituksena on nimenomaisesti hallita likviditeetti- sekä markkinariskiä pitkällä aikavälillä. Riskienhallintarahasto on sijoittajien pääomasta erillinen rahasto, jonka pääoma tulee Yhtiön omistajilta.

5-10% sijoittajien sijoittamasta pääomasta vastaava määrä varallisuutta on yrityksen tilillä kunakin hetkenä, jonka tarkoituksena on hallita likviditeettiriskiä lyhyellä aikavälillä. Tuotonmaksu edellyttää että yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja. Sijoitukset eivät lukeudu talletussuojan piiriin.

Asuntokohtaiset riskit

Ostettavien asuntojen tulee täyttää tiukat kriteerit ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Asunnon tulee sijaita muuttovoittoisella paikkakunnalla, jossa sijaitsee yliopisto tai ammattikorkeakoulu. Lisäksi asunnon vuosittaisen tuottoprosentin tulee olla yli 6% kulujen jälkeen. Tuottoprosenttiin vaikuttavat esimerkiksi asunnon kunto, mahdolliset remontit ja vuokralaisen maksukyky.

Hajautamme sijoituksemme useaan eri kaupunkiin ja yksittäinen sijoitus suuntautuu aina koko asuntokantaan. Vuonna 2017 asuntokantamme vuokratuotto oli hoitovastikkeiden ja muiden juoksevien kulujen jälkeen 8,60 prosenttia. Korjaus- ja huoltokustannuksiin varaamme noin 1% tuotosta.
Asiakkaillemme tilitimme vuonna 2017 tuottoa keskimäärin 7,27 % pääomasta vuoden 2017 tuotto-odotuksen mukaisesti.

Korkoriski

Asuntosijoittamisessa usein hyödynnetään oman pääoman lisäksi vieraan pääoman ehtoista rahoitusta eli velkaa. Korkoriskin realisoituessa korot nousevat, joka vaikuttaa suoraan velkarahoituksen hintaan. Yleistyksenä; mitä enemmän yrityksellä on velkarahaa, sitä alttiimpi yritys on koron muutoksille. Lyhyellä aikavälillä korkotason ei oleteta nousevan merkittävästi etenkään vallitsevassa markkinatilanteessa. Asuntolainojen laina-ajat ovat usein kuitenkin pitkiä ja on vaikea ennustaa seuraavan vuosikymmenen korkotasoa. Tämän vuoksi on tärkeää seurata korkojen ja yleisen markkinatilanteen kehitystä sekä käyttää tarvittaessa korkosuojausta.

Markkinariski

Asuntosijoittamisen yhteydessä tarkoitamme markkinariskillä asuntojen hintojen vaihtelua eri ajanjaksoilla. Pitkällä aikavälillä asuntojen hinnat ovat nousseet melko tasaisesti, vaikka joinakin vuosina yleinen hintataso on myös laskenut. Uskomme vakaaseen hintakehitykseen myös tulevaisuudessa ja pyrimme omistamaan asuntoja pitkäjänteisesti. Ansaintalogiikkamme perustuu tasaiseen vuokratuloon ja tämän vuoksi hetkelliset hintavaihtelut eivät vaikuta ydintoimintaamme.

Asuntosäästö

Asuntosäästö on yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka C-sarjan osakkeita voidaan merkitä verkkopalvelun kautta. Yhtiö sijoittaa varat asuntoihin ja C-sarjan osakkeenomistajat saavat sijoitukselleen kiinteää osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille neljä kertaa vuodessa.
Asiakaspalvelu:
Asuntosäästö Asua Oy
Y-tunnus: 2597003-8

Tietoseloste
Rekisteriä ylläpitää Asuntosäästö
Katso tietoseloste
Laskutustiedot
SIJOITA TÄSTÄ
AVAINHENKILÖT

Toimitusjohtaja:
Joni Lähteenmäki 
(040 352 2770)

Hallituksen puheenjohtaja: 
Jani Valtonen
Asuntosäästö on Suomalainen yritys
Copyright © Asuntosäästö 2021.  Kaikki oikeudet pidätetään.  Ota yhteyttä: Asiakaspalvelu@asuntosaasto.fi 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram