Asuntosäästö ja ihmiset sen taustalla

Joni Lähteenmäki

Toimitusjohtaja

040 352 2770

Ota yhteyttä

Henna Kokkonen

Asiakkuudet

Ota yhteyttä

Jyri Järvinen

Asiakkuudet
KTK

Ota yhteyttä

Iiro Havana

Talous
KTM

Ota yhteyttä

Janne Weander

Hallituksen puheenjohtaja
KTM, YTK

050 371 0776
Ota yhteyttä

Mikael Collan

Partner
KTT, Rahoituksen professori, LUT

Ota yhteyttä

Turo Numminen

Partner
KTM

Ota yhteyttä

Toimintatapa, riskienhallinta ja raportointi

Olemme kasvava suomalaiseen asuntosijoittamiseen erikoistunut sijoitusyhtiö. Tavoitteenamme on tehdä asuntosijoittamisesta arkipäivää. Kauttamme pääset sijoittamaan asuntoihin ilman perinteisten toimijoiden hallinnointipalkkioita tai transaktiokuluja. Ainoa mahdollinen kuluerä voi koitua sijoituksen irtisanomisesta ennen sopimuskauden päättymistä (3,5% pääomasta). Sopimuskauden päättymisen jälkeen myös lunastus hoituu kuluitta.

Kauttamme pääset nauttimaan myös verohyödystä: tuotostamme 75% on verovapaata tuloa 150 000 euroon saakka vuodessa. Tilitämme toteutuneen tuoton asiakkaidemme pankkitilille kolmen kuukauden välein.

Tuotto-odotus perustuu koko asuntokannan vuokratuottoon sekä arvioon tulevasta kassavirrasta ja markkinatilanteesta. Tulevan vuoden tuotto-odotus vahvistetaan aina kalenterivuoden lopussa. Tuotto-odotuksen erot eri tuotteiden välillä pysyvät vakiona. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tuotto-odotusta nostetaan esimerkiksi 0,25 prosenttiyksikköä, on vaikutus kaikkiin tuotteisiin vastaava.

Tuotto-odotus on siis paras ennuste tulevasta tuotosta ja lopullinen tuotto määräytyy asuntokannan saavutetun tuoton mukaan. Ennuste perustuu aina tuotonmäärityshetken toteutuneeseen kassavirtaan.

Tuotto-odotukseen suurin vaikuttava tekijä on Suomen asuntomarkkinoiden vakaus. Ostamme kohteita ainoastaan kasvukeskuksista ja korkeakoulukaupungeista. Kaikki tehdyt sijoitukset kohdistuvat aina koko asuntoportfolioon eli yksittäinen sijoitus ei ole sidottu yksittäiseen kohteisiin.

Lue blogista kuinka hankimme sijoituskohteita »

Sijoittajien pääoma (B-osakkeet) on etuoikeutettu suhteessa yhtiön omistajien pääomaan (A-osakkeet). Yhtiön A-osakkaiden pääomaa on aina vähintään 20% asiakkaiden sijoittamasta pääomasta. Jotta asiakkaidemme sijoitusten arvo laskisi, tulisi asuntojen arvon laskea yhtiön omistajien pääoman verran (20%), ennen kuin asiakkaiden pääoma menettäisi arvoaan. Asunnot ovat kuitenkin fyysistä omaisuutta ja emme pidä todennäköisenä, että näin suurta asuntomarkkinoiden arvon alentumista tulisi tapahtumaan suomalaisissa korkeakoulukaupungeissa ja kasvukeskuksissa.

Lue lisää liiketoimintamallistamme täältä »

Vuoden 2017 päättyessä asuntokantamme vuokratuotto oli hoitovastikkeiden ja muiden juoksevien kulujen jälkeen 8,60 prosenttia. Korjaus- ja huoltokustannuksiin varaamme noin 1% tuotosta. Asiakkaillemme tilitimme vuonna 2017 tuottoa keskimäärin 7,27 % pääomasta vuoden 2017 tuotto-odotuksen mukaisesti. Keskimääräinen sijoitusaika oli vuoden päättyessä noin 27 kuukautta.

Palvelumme on julkaistu julkisilla markkinoilla elokuussa 2017. Tästä johtuen pitkän aikavälin raportointia ei ole vielä saatavilla. Tulemme julkaisemaan yksityiskohtaisempaa tietoa vuoden 2018 kuluessa kun tuottohistoriaa kertyy enemmän. Yhtiöllä on osakepääomaa 300.000 euroa.