Tietoa sijoituksesi verotuksesta

Asuntosäästö on julkisesti listaamaton yhtiö, joten sijoituksesi tuotto on 75% verovapaata ja 25% veronalaista pääomatuloa (150 000€ saakka vuodessa). Sijoituksellesi maksettava tuotto on osinkoa, johon sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatavien osinkotulojen verotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Tuotolle maksettava ns. efektiivinen veroprosentti on vain 7,5%.

Saavuttamasi verohyöty lasketaan seuraavalla tavalla:Osakkeenomistajille maksettavasta tuotosta toimitetaan automaattisesti ennakonpidätys, joka on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan saakka. Yhtiö ilmoittaa tehdyn ennakonpidätyksen verohallinnolle ja se näkyy automaattisesti seuraavassa verotusehdotuksessasi.

Jos osingonsaajan verovuonna saamien vastaavien osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 %.

Mikäli osingonsaajana on toinen yritys, osinko on verovapaata tuloa.