Miksi asuntosijoittaminen kannattaa Suomessa?

Miksi asuntosijoittaminen kannattaa Suomessa?

Asuntosijoittamisen suosio on kasvanut viime vuosina. Suosion kasvuun niin suomessa kuin kansainvälisestikin ovat vaikuttaneet positiiviset markkinaolosuhteet. Erityisesti kaupungistuminen ja alhainen korkotaso voidaan nostaa tärkeimmiksi tekijöiksi. Jokaisella maalla on kuitenkin omat erityispiirteensä. Yhtenä Suomen erityispiirteenä voidaan pitää poikkeuksellisen hyvin toimivaa asunto-osakeyhtiölakia.
Lue koko teksti

Tuotto-odotus vuodelle 2021

Vahvistamme tuotto-odotuksen säilyvän ennallaan myös ensi vuonna

C-osakesarja 

Tuote Sijoitusaika (kk) Tuotto-odotus (%)
C-sarja 3 4.5
C-sarja 6 5.5
C-sarja 9 6.5
C-sarja 12 7.5

Kaikille C-sarjan osakkeille maksetaan vuosittaista 7.5 %:n osinkotuottoa, kun sijoitus kestää vähintään 12 kuukautta. Maksettava tuotto nousee portaittain ensimmäisen sijoitusvuoden aikana. Tehdessäsi sijoituksen, on ensimmäisen vuoden kokonaistuotto siis 6 %, jonka jälkeen tuotto-odotus on 7,5 % sijoitetusta pääomasta. Osinko tilitetään kvartaaleittain ja sijoitussopimuksen voi keskeyttää koska tahansa.

 

B-osakesarja

Tuote Sijoitusaika (kk) Tuotto-odotus (%)
Joustava 12 4.5
Basic 18 5.5
Tuottoisa 24 6.5
Tuottoisa+ 36 7.5

Aiemmin avoinna olleeseen B-osakesarjaan tehnyt sijoitukset jatkuvat normaalisti ja tuotto-odotus pysyy myös näiden osalta vastaavana vuonna 2021. B-osakesijoitukset ovat määräaikaisia sijoitussopimuksia ja niille maksetaan vuosittaista tuottoa riippuen sijoitussopimuksen pituudesta.

 

Tuottoisaa uutta vuotta toivottaen,

Asiakaspalvelu

Asuntosäästö

Uusi C-sarjan osakeanti on avattu

Yhtiön hallitus on päättänyt yhtiökokouksen valtuutuksella avata uuden C-sarjan osakeannin. C-osakesarja eroaa tuote-ehdoiltaan hieman aiemmin merkinnässsä olleesta B-sarjasta, mutta nykyinen 7.5%:n tuotto-odotus on voimassa myös  jatkossa.

Mikä muuttuu C-sarjan myötä?

Sijoitusajat muuttuvat.  Kaikille C-sarjan osakkeille maksetaan vuosittaista 7.5 %:n osinkotuottoa, kun sijoitus kestää vähintään 12 kuukautta. Merkintähinnasta laskettava osinko määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti: