Toimitusjohtajan katsaus

Asuntosäästön toiminta ja kasvu on säilynyt ennustettavana ja vakaana vuoden 2019 aikana. Vuoden aikana hankimme asuntoja yliopistokaupungeista Jyväskylästä, Kuopiosta ja Lappeenrannasta. Liiketoiminnan maltillinen kasvu jatkuu myös ensi vuonna. 

Asiakkaillemme tilitettävä osinkotuotto perustuu liiketoimintamallimme mukaisesti vuokratulosta saatavaan kassavirtaan. Sijoitusportfolion kehittämisessä pidämme vieraan pääoman rahoituksen (ns. velkavivun hyödyntämisen) maltillisena myös tulevaisuudessa. Portfolion omavaraisuusaste on tällä hetkellä noin 70 prosenttia.  Kirjaamme asunnot portfolion taseeseen suoraan toteutuneella kauppahinnalla huolimatta määräalennuksista ostohetkellä ja potentiaalisesta arvonnoususta tulevaisuudessa. Näin voimme toimia läpinäkyvästi ja viestiä aidosta vuokratuloon perustuvasta kannattavuudesta myös jatkossa.

Vuokraustoiminnassa olemme onnistuneet pitämään korkean täyttöasteen asunnoissa ja asukasviihtyvyydestä kertoo vuokralaisten vähäinen vaihtuvuus.

Kiitän teitä kuluneesta vuodesta ja luottamuksesta koko Asuntosäästön puolesta.

Osingot ja  tuotto-odotus vuodelle 2020

Kolmen ensimmäisen kvartaalin osingot on tilitetty sijoittajille suunnitellusti ja viimeisen kvartaalin osingot tilitetään vuodenvaihteessa.

Maksetuista osingoista on automaattisesti toimitettu lakisääteinen 7,5 % ennakonpidätys. Maksetut osingot ja toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan suoraan verottajalle, jolloin ne näkyvät myös automaattisesti veroilmoituksessanne.

Yrityksille maksetuista osingoista ennakonpidätystä ei ole tehty, vaan se tulee tehdä osana y-tunnuksen omaavien sijoittajien omaa liiketoimintaa.

Vuokratuotto on ollut kuluneena vuonna vakaata ja vahvistamme tuotto-odotuksen säilyvän ennallaan myös ensi vuonna.

Tulossa ensi vuonna

Tulevana vuonna panostamme asiakaspalveluun ja lisääntyvissä määrin raportointiin. Panostamme etupainotteisesti prosessiemme tehostamiseen ja julkaisemme esimerkiksi uudet verkkosivut ensimmäisen kvartaalin aikana. Vahvistamme myös tiimiämme toiminnan kasvaessa strategisella osaamisella. Tästä kerromme lisää alkuvuodesta.

 

Tuottoisia hetkiä! 

Joni Lähteenmäki

Toimitusjohtaja

joni.lahteenmaki@asuntosaasto.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *