Sijoittajaksi opintolainalla?

Lainaa on haettu Suomessa perinteisesti varoen, jonka jälkeen tämä on haluttu maksaa pois mielellään mahdollisimman pian. Lainasta puhuminen on osittain tabu ja esimerkiksi opintolainan edut jäävät helposti pois keskustelusta.  Opintolainaa voidaan nostaa myös sijotustarkoituksessa – hiljattain esimerkiksi Jyväskylän kauppakorkean professori Roope Uusitalo uhkasi reputtaa kaikki opiskelijat, jotka jättävät lainan nostamatta.

Viime vuosina opintolainan houkuttelevuutta on pyritty lisäämään, jolla halutaan nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista ja ripeää siirtymistä työelämään. Opiskelijat kuitenkin arvostavat opiskeluajan työkokemusta, joka edesauttaa pääsyä mieluiseen työpaikkaan valmistumisen kynnyksellä. Työnteon myötä opintolainan tarve pienenee, mutta valtion tarjoaman porkkanan takia lainaa ehkä kannattaisi hyödyntää myös muutoin kuin akuutissa rahantarpeessa.

Kannattaako se?

Löysin Vanhapojan sijoitusblogista tuoreen laskelman opintolainan nostamisesta ja sen kannattavuudesta. Tämä siis tilanteessa, jossa raha nostetaan tilille makuutettavaksi. Oletuksena on käytetty viiden vuoden tavoiteajassa valmistuvaa korkeakouluopiskelijaa, joka nostaa täydet opintolainat poislukien kesäkuukaudet. Tällöin opiskelijalle ehtii kertyä 29 250€ lainapääoma. Valtio puolestaan hyvittää 40% nostetusta lainasta 2500€ ylittävältä osuudelta, kuitenkin enintään 6200€. Hyvityksen jälkeiseen lainapääomaan tulee lisätä pääomitettu koron osuus oletetulla 0,75% korkotasolla. Tässä vaiheessa nostetun lainan tuotto on opintolainahyvityksen määrä, jolloin luvut ilman pankin nostokuluja näyttävät seuraavalta:

 • Lainapääoma: 29 250 €
 • Kertynyt korko: 479,59 €
 • Opintolainahyvitys: 6200 €
 • Maksettavaa jää: 23 529,59 €, josta lyhennyksen osuus 23 050 € ja koron osuus 479,59 €

Entä jos nostetun opintolainan sijoittaisi eteenpäin opintojen ajaksi, millaisiin tuottoihin olisi mahdollista päästä? Kuinka suuri osa opintolainasta voisi olla kuitattu valmistumisvuoden lopussa? Mihin ylipäätään tulisi sijoittaa?

Mihin sijoittaa opintolaina?

Kustannustehokkaat ETF-indeksirahastot ovat kasvattaneet suosiotaan huimasti viime vuosina, jotka ovat hyvä vaihtoehto lähes kenelle tahansa sijoittajalle. Monet suosivat kasvavaa osinkoa maksavien arvoyhtiöiden osakkeita. Suosittuja ovat myös asuntorahastot, joiden ongelmana on tähän asti ollut lähes poikkeuksetta tuottoa rasittava raskas kulurakenne. Tässä laskelmassa käytetään Asuntosäästö.fi:n tuotteita, joiden kautta on mahdollista sijoittaa hajautetusti asuntoihin ilman hallinnointipalkkiota. Tuotevaihtoehtoihin ja tuotto-odotuksiin voit tutustua tästä.

Asuntosäästö.fi tarjoamien tuotteiden sijoitusaika on yhdestä kolmeen vuotta, jonka jälkeen sopimuksen voi vaihtaa toiseen, lunastaa kuluitta tai jatkaa sopimusta. Mikäli sijoitus lunastetaan ennen sopimuksen päättymistä, veloitetaan 3,5% nostokulu. Sijoituksen merkintähetkellä tai sijoitusjakson aikana ei kuitenkaan peritä mitään kuluja. Sopimuskaudet alkavat ja päättyvät vuosineljänneksittäin.

Esimerkkilaskelmassa käytetään tuotteiden tuotto-odotuksia ja tuotteet valitaan siten, että sopimuskaudet päättyvät mahdollisimman lähellä kuvitteellisen opiskelijan valmistumisvuoden loppua. Tällöin ensimmäisen vuoden syksynä nostettava opintolaina sijoitetaan kolmeksi vuodeksi (Tuottoisa+), jota jatketaan kahdella vuodella (Tuottoisa). Ensimmäisen vuoden keväänä nostettava lainaerä sijoitetaan kolmeksi vuodeksi (Tuottoisa+), jota jatketaan 1,5 vuoden sopimuksella (Basic). Tätä jatketaan kunnes viidennen vuoden keväänä nostettavaa lainaerää ei enää ehdi sijoittaa ilman sijoitussopimuksen ennenaikaista purkamista.

Laskelma näyttää seuraavalta:
 • Lainapääoma: 29 250 €
  Kertynyt korko: 479,59 €
  Opintolainahyvitys: 6200 €
 • Maksettavaa jää: 23 529,59 €, josta lyhennyksen osuus 23 050 € ja koron osuus 479,59 €
 • Sijoitusten kokonaistuotto ennen veroja: 5086,25 €
 • Tuotosta maksettavan veron osuus (7,5%): 381,47 €

———————————————————-

 • Sijoitusten kokonaistuotto verojen jälkeen: 4704,78 €
 • Maksettava opintolaina – kertyneet tuotot: 18824,81 €

Esitetyn esimerkin mukaan opintolainat sijoittamalla voisi olla mahdollista kuitata n. 20% takaisin maksettavasta opintolainasta valmistumisvuoden lopussa. Nostettu opintolaina olisi tällöin 10425,19 € (55%) suurempi kuin takaisin maksettava opintolaina huomioiden oletetut tuotot.

Esitetyn laskelman luvut tuovat esiin opintolainan potentiaalin joka voi tuoda sijoittajalle merkittävää hyötyä. Kaikilla opintolaina ei kuitenkaan riitä säästöön tai sijoitettavaksi vaan tämä menee normaalin arjen pyörittämiseen. Onnekkaammassa tilanteessa oleville opintolainan sijoittaminen on vähintäänkin tutustumisen arvoinen vaihtoehto, jolla rakentaa pesämunaa tulevaisuutta ajatellen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lukijan tulee tiedostaa, että velkarahalla sijoittamiseen liittyy myös suuremmat riskit. Kyseiset laskelmat eivät ole sijoitussuosituksia vaan tuotto-odotuksiin perustuvia esimerkkilaskelmia.

Kolumnissa kirjoitetut näkökohdat ovat ainoastaan kirjoittajan omakohtaisia näkemyksiä, eivätkä edusta Asuntosäästön tai sen toimielinten edustajien liiketoiminnallisia kannanottoja. Kirjoitusta ei tule ymmärtää juridisena konsultaationa, vaan ainoastaan kirjoittajan esiin nostamina huomionarvoisina näkökohtina. 

Author: Janne Weander

Kirjoittaja on Ekonomi (Cambridgen yliopisto) ja Kansainvälisen politiikan kandidaatti (Tampereen yliopisto), sekä asuntosäästö.fi:n perustajaosakas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *