Tuotto-odotus vuodelle 2018

Olemme saaneet runsaasti uusia piensijoittajia asiakkaiksi, keskimääräisen sijoituksen ollessa 3 780 euroa. Asuntokannan vuokratuotto hoitovastikkeen jälkeen on tällä hetkellä 8,60 prosenttia. Korjaus- ja huoltokustannuksiin varaamme noin 1% tuotosta.
Asiakkaillemme olemme tilittäneet tuottoa keskimäärin 7,27 % pääomasta vuoden 2017 tuotto-odotuksen mukaisesti. Lue koko teksti

Asukastyytyväisyys tulee kodin tunteesta

Kaikki lähtee asukkaan viihtyvyydestä, johon vaikuttaa asunnon kunto, muunneltavuus ja tietysti vuokran suuruus. Vuokralaisen vaihtuessa tai asuntoa ostettaessa teemme usein kuntoa ylläpitäviä kunnostustöitä ja remontteja. Asukkaat saavat myös omatoimisesti maalata asunnon seiniä erillisillä ilmoituksilla, jolloin viihtyvyys kasvaa ja on todennäköisempää, että vuokrasuhde jatkuu pidempään, kun asunnosta tulee koti. Emme salli muutoksia, joiden koemme heikentävän asunnon arvoa tai vaikeuttavan myöhempää vuokrausta.
Lue koko teksti

Elokuun aloitus – näin toimimme asuntosäästö.fi:ssä

Viikoilla 31-32 asiakkaat sijoittivat asuntosäästö.fi-palveluun yhteensä 105 200 euroa. Keskimääräinen sijoitus näiden kahden viikon aikana oli 5 260 euroa.

Tutustuisimme useaan asuntoon ja löysimme elokuun alussa kuusi potentiaalista kohdetta, joista harkitsimme tekevämme tarjoukset. Yksittäisen asunnon kohdalla tärkein kriteeri oli, että tunnemme alueen ja sen keskimääräisen hintatason. Pidämme tärkeänä myös aluekohtaista positiivista muuttovirtaa, joka edesauttaa arvon ja vuokratason nousua pitkällä aikavälillä. Rahaston toiminta ja tuottojen maksu perustuvat kuitenkin vuokratulosta saatavaan kassavirtaan.
Lue koko teksti

Kassavirta on asuntosijoittamisen perusta

Harva sijoitusluokka tarjoaa yhtä säännöllistä kassavirtaa kuin sijoitusasunnot. Säännöllisyyden myötä rahavirrat ovat melko hyvin ennustettavissa ja omalla aktiivisuudella on mahdollista vaikuttaa tuottoon. Esimerkiksi optimaalisen vuokratason löytäminen vaatii laajaa kokemusta ja paikallista markkinatuntemusta.

Lue koko teksti