Miten suomalaisten sijoitus- ja säästötavoitteet rakentuvat?

Taloustaito-lehti teetti lukijoilleen hiljattain kyselyn suomalaisten rahastosijoittamisesta ja tottumuksista. Tutkimuksessa selvisi, että osakkeet sijoituskohteena kiinnostivat vastaajia eniten, asuntojen ja kiinteistöjen tullessa seuraavaksi kiinnostavimpana omaisuuseränä. 

Osakkeet kasvattivat suosiotaan sen myötä, mitä enemmän vastaajilla oli sijoittamiseen käytettävissä varallisuutta. Korkotuotteet ja talletukset olivat suositumpia vähemmän ansaitsevilla kuin osake- ja kiinteistösijoittaminen.

Tämä kertoo siitä, että mitä enemmän sijoitusvarallisuutta on käytettävissä, sitä enemmän myös haetaan tietoa esimerkiksi osake- ja kiinteistösijoittamisesta. Riskienhallinnan taidon kartuttaminen kulkeekin käsi kädessä hajauttamismahdollisuuksien kanssa. Kokemuksen ja varallisuuden kasvaessa, kasvaa myös mielenkiinto oman osaamisen kehittämisessä. Perinteinen asunto- ja kiinteistösijoittaminen vaatii puolestaan isompia pääomia ja tekee hajauttamisesta haasteellista. 

Lähde: Taloustaito (kyselyyn vastanneet 1618)

Sijoitustavoitteita kysyttäessä taloudellisen puskurin kartuttaminen ja taloudellinen riippumattomuus koettiin tärkeimpänä. Nuorilla alle 30-vuotiailla ensisijainen tavoite oli kasvattaa varallisuutta ensiasunnon ostamiseksi. 

Erityisesti taloudellisen riippumattomuuden nousu näin korkealle, varsinkin nuorten keskuudessa on hienoa – sillä tämä kertoo siitä, että nuoret ovat valmiita sijoittamaan pitkällä aikajänteellä ja harkiten. 

Toki kyselyyn vastaajat olivat jo valmiiksi sijoittamisesta kiinnostuneita ja siten yleistyksiä suuressa mittakaavassa ei tutkimuksesta kannata tehdä, mutta mielestäni tämä kertoo trendistä että asunto- ja osakesijoittamisesta on tulossa yhä enemmän valtavirtaa koko väestön ja myös nuorten keskuudessa. Tämä on hyvä suunta, sillä varojen maakuuttaminen tilillä antaa arvoa ainoastan inflaatiolle. 

Author: Janne Weander

Kirjoittaja on ekonomi ja asuntosäästön osakas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *