Kvartaali päättyy – vielä ehdit mukaan!

Maaliskuun 2019 alussa aloitettu C-sarjan osakeanti on lähtenyt hyvin käyntiin ja olemme ottaneet uusia sijoituksia vastaan tasaisesti. Saaduilla varoilla olemme hankkineet uusia kohteita portfolioon Jyväskylästä, Mikkelistä ja Kuopiosta korkeakoulujen tai yliopistojen välittömästä läheisyydestä.

Asuntokannan vuokrausaste on ollut erinomainen. Asuntonkannamme vuokrasteen tavoitetaso on 95 %. Vuoden 2018 osalta vuokrausaste oli kokonaisuudessaan 97,4 %.

Yhtiömme otti vastaan ensimmäiset sijoitukset toukokuussa 2017, jonka jälkeen kasvu on ollut tasaista. Osinkoa olemme maksaneet koko tuottohistoriamme ajan tuotto-odotuksen mukaisesti. Tämän hetkinen markkinatilanne ostettavien asuntojen sekä vuokraamisen suhteen näyttää siltä, että sijoittajillemme tilitettävä tuotto jatkuisi odotuksien mukaisesti myös tulevina vuosina.

Asuntosijoittaminen koetaan stabiilimpana markkinana kuin esimerkiksi osakkeet, jotka ovat sijoituskohteina herkempiä esimerkiksi maailmanpolitiikan tai vaikkapa öljyn markkinahintojen muutoksille.

Helsingin Sanomat kirjoitti 23.6. yleisluontoisen, mutta kiinnostavan artikkelin*, miksi edullista rahoitusta on myös saatavilla tulevaisuudessa. Artikkelissa analysoitiin nykyisen korkotason syitä ja sen jatkuvuutta uutena normaalina. Sijoitustoiminnassa hyödynnämme myös maltillisen lainarahoituksen käyttöä suuremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Asuntoportfoliomme omavaraisuusaste on tällä hetkellä n. 60 %.

Viimeaikainen kehityskohteemme on viestinnän uudistaminen. Tulemme avaamaan uudet verkkosivut vuoden 2019 aikana, jossa olemme panostaneet erityisesti asiakasviestintään.

 

*Artikkeli on valitettavasti luettavissa vain tilaajille

 

Tuottoisaa kesää!

Asuntosäästön tiimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *