Koronaviruksen vaikutukset yhtiöömme vähäisiä

Asuntosäästön asiakasliiketoiminta perustuu täysin digitaaliseen kanssakäymiseen. Yhtiön toimintatavoissa on siirrytty etätyöhön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön sisäiset sekä ulkoiset tapaamiset pidetään toistaiseksi etätyöskentelyvälineitä hyödyntäen. Näin pyrimme minimoimaan riskejä päivittäisen liiketoiminnan kannalta.

Asuntojen vuokrauksessa pidämme vuokralaisen vaihtuessa ainoastaan yksityisnäyttöjä. Joissakin kaupungeissa olemme toiminnan tehostamiseksi ulkoistaneet vuokrausta ja kohteiden ylläpitoa valtakunnalliselle kiinteistövälitysketjulle. Kaupunkien yhteyshenkilöille on määritetty varahenkilöt, mikäli sairastapauksia tulisi. 

Huolimatta pörssikurssien heilahtelusta, oletamme että asuntojen vuokraustoiminta jatkuu vakaana lähitulevaisuudessa ja portfolion tuottotavoitteet saavutetaan myös kuluvana vuonna. Yhtiön tuottorakenne perustuu ainoastaan asuntoportfolion toteutuneeseen vuokratuloon, eikä ole siksi niin altis pörssin markkinahäiriöille viruksesta johtuen.  

Korona-virusepidemian vuoksi arvopaperimarkkinoilla on ollut havaittavissa poikkeuksellista hermostuneisuutta. Esimerkiksi Helsingin pörssin osakekurssit ovat romahtaneet lähes yhtä paljon kuin 11 vuotta sitten finanssikriisissä tai vuosituhannen vaihteen teknokuplan puhkeamisen aikoihin. Olemme kovasti analysoineet epidemian ja sen mahdollisten seurausten vaikutusta toimintaamme. 

Ensisijaisessa skenaariossamme asuntojen myyntiajat ainakin väliaikaisesti pitenevät, mutta korkojen pysyessä alhaisilla tasoilla kauppahinnoissa ei suurempia muutoksia nähdä. Tämä voi jopa avata meille poikkeuksellisen hyviä mahdollisuuksia. 

Joka tapauksessa seuraamme tilannetta aktiivisesti, mutta erittäin luottavaisina oman varovaisen strategiamme toimivuudesta.

Author: Janne Weander

Kirjoittaja on ekonomi ja asuntosäästön osakas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *