Koronaviruksen vaikutukset yhtiöömme vähäisiä

Asuntosäästön asiakasliiketoiminta perustuu täysin digitaaliseen kanssakäymiseen. Yhtiön toimintatavoissa on siirrytty etätyöhön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön sisäiset sekä ulkoiset tapaamiset pidetään toistaiseksi etätyöskentelyvälineitä hyödyntäen. Näin pyrimme minimoimaan riskejä päivittäisen liiketoiminnan kannalta.
Lue koko teksti

Suomi eriarvoistuu – entä asuntosijoittaja?

Viime aikoina mediassa on ollut keskustelua muuttoliikkeen vaikutuksesta asuntojen hintoihin. Haaste on hieman yksinkertaistaen seuraava: opiskelu- ja työpaikat ovat pääosin yliopistokaupungeissa ja alueellisissa keskuksissa, mutta Suomessa on asuntotarjontaa paljolti myös muualla. Noin 1,3 miljoonaa asuntoa sijaitsee väärällä alueella nykyvaatimuuksiin nähden.

Lue koko teksti

Elokuun aloitus – näin toimimme asuntosäästö.fi:ssä

Viikoilla 31-32 asiakkaat sijoittivat asuntosäästö.fi-palveluun yhteensä 105 200 euroa. Keskimääräinen sijoitus näiden kahden viikon aikana oli 5 260 euroa.

Tutustuisimme useaan asuntoon ja löysimme elokuun alussa kuusi potentiaalista kohdetta, joista harkitsimme tekevämme tarjoukset. Yksittäisen asunnon kohdalla tärkein kriteeri oli, että tunnemme alueen ja sen keskimääräisen hintatason. Pidämme tärkeänä myös aluekohtaista positiivista muuttovirtaa, joka edesauttaa arvon ja vuokratason nousua pitkällä aikavälillä. Rahaston toiminta ja tuottojen maksu perustuvat kuitenkin vuokratulosta saatavaan kassavirtaan.
Lue koko teksti

Kassavirta on asuntosijoittamisen perusta

Harva sijoitusluokka tarjoaa yhtä säännöllistä kassavirtaa kuin sijoitusasunnot. Säännöllisyyden myötä rahavirrat ovat melko hyvin ennustettavissa ja omalla aktiivisuudella on mahdollista vaikuttaa tuottoon. Esimerkiksi optimaalisen vuokratason löytäminen vaatii laajaa kokemusta ja paikallista markkinatuntemusta.

Lue koko teksti